0395 846 555 info@fansipan.edu.vn
Theo dõi

TRUNG TÂM ANH NGỮ FANSIPAN Phiên bản Odoo 15.0+e-20230629

Thông tin về TRUNG TÂM ANH NGỮ FANSIPAN một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Web for Education
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Mạng xã hội Marketing
Dễ dàng quản lý các mạng xã hội và khách truy cập trang web của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức